ReadyPlanet.com
dot
bulletPricelist PDFs
dot
แคตตาล็อก และ ราคาสินค้า
dot
bulletABB 2013
bulletABB (Miniature Breaker) 2012
bulletAllen Bradley Price 2008
bulletbticino 2556
bulletBIG ONE
bulletBEC, EYE, MEIKOSHA, COOPER, MENNEKES 1
bulletBEC, EYE, MEIKOSHA, COOPER, MENNEKES 2
bulletCLIPSAL
bulletDAI-ICHI
bulletDENCO ตู้เหล็ก
bulletEYE,Meikosha,Cooper,MENNEKES
bulletEVE lightnng
bulletELETTO ตู้เหล็ก
bulletFUJI Electric TVN 2011 Sect.1
bulletFUJI Electric TVN 2011 Sect 2
bullet FUJI Electric TVN 2011 Sect 3
bulletFerraz Shawmut Price 2011
bulletIDEC, GRASSLIN, MAX 2011
bulletINTERLINK 2012
bulletHACO 2012
bulletHITACHI Price List
bulletHITACHI Switches & Breakers
bulletLovato, Balluff, Banner
bulletLeKise (Eco Energy) 2012
bulletLeKise
bulletLINK (UTP Cable)
bulletLeKise (Luminaire) 2012
bulletMEAN WELL
bulletmennekes ภาษาไทย
bulletMENNEKES Specification
bulletMENNEKES Price 2013-2014
bulletMitsubishi MS-T series
bulletMitsubishi ws-v series
bulletMitsubishi Price & Spec 2008
bulletOPVC-JZ, LiYY, H05V-K, H07V-K
bulletOmron (Fiber Sensor)
bulletOmron (Photo E3FA Serie)
bulletOmron (Photo E3Z Series)
bulletOmron (Servo)
bulletOmron (Temp.Controller)
bulletOMRON 2012-2013
bulletOMRON PriceList 2013-14
bulletOSRAM 2012
bulletPANASONIC Cataloque 2012
bulletPATLITE
bulletPHILIP PriceList 2012
bulletPRI WireDuct
bulletSchneider (Acti9)
bulletSchneider Telemecanique 2013
bulletSchneider EASY choice 2012
bulletSchneider MERLIN GERLIN 2013
bulletSchneider Switch Plug 2013
bulletSchneider Sq.D 2013
bulletSHINOHAWA 2012 Section 1
bulletSHINOHAWA 2012 Section 2
bulletTend,Bandex 2011 Section 1
bulletTend,Bandex 2011 Section 2
bulletToshino 2012
bulletTOSHIBA
bulletTAMCO 2012
bulletYAZAKI Technical Data 2012
bulletรวมสินค้าไฟฟ้า TK 2012
bulletท่อตราช้าง
bulletประกาย 2013-14 Section 1
bulletประกาย 2013-14 Section 2-5
bulletประกาย 2013-14 Section 6-7
bulletประกาย 2013-14 Section 8
bulletอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
bullet3M electrical
bulletPANASONIC General Cataloque
dot
เว็บน่าสนใจ
dot
bulletสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
bulletการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
bulletGOOGLE
bulletYAHOO !
bulletHotmail(Outlook)
bulletSANOOK
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletวิทยุออนไลน์
bulletสำนักงานตรวจฉลากกินแบ่งรัฐฯ
dot
ธนาคาร
dot
bulletธนาคารไทยพาณิชย์
bulletธนาคารกสิกรไทย
bulletธนาคารกรุงเทพ
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคารกรุงศรีอยุธยา
bulletธนาคารออมสิน
bulletธนาคารนครหลวงไทย
bulletธนาคารอาคารสงเคราะห์
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletคม ชัด ลึก
bulletผู้จัดการ
dot
Electric Tip
dot
bulletการตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงต่ำ
bulletเรื่องน่ารู้ของสายไฟฟ้า
Magnetic, Contactor, Overload

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

        แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) คือ อุปกรณ์ที่อาศัยการทำงานโดยอำนาจแม่เหล็กในการเปิดปิดหน้าสัมผัสในการควบคุมวงจรมอเตอร์ อาจเรียกว่าสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร์

ข้อดี ของการใช้รีเลย์และแมกเนติกคอนแทคเตอร์เมื่อเทียบกับสวิตช์อื่น
       1.ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ควบคุมสูง 
       2.ให้ความสะดวกในการควบคุม
       3.ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ยี่ห้อใดรุ่นใดจะต้องมีโครงสร้างหลักที่สำคัญเหมือนกันดังนี้
       1. แกนเหล็ก แกนเหล็กแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 
            1.) แกนเหล็กอยู่กับที่ (Fixed Core) จะมีลักษณะขาทั้งสองข้างของแกนเหล็ก มีลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลัดอยู่ เป็นรูปวงแหวนฝังอยู่ที่ผิวหน้าของแกนเพื่อลดการสั่นสะเทือน ของแกนเหล็ก อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกวงแหวนนี้ว่า เช็ดเด็ดริ่ง(Shaddedring)
            2.) แกนเหล็กเคลื่อนที่(Stationary Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกันเป็นแกน จะมีชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (Moving Contact) ยึดติดอยู่

1.1 (Fixed Core)   1.2 (Stationary Core)  

      

         2. ขดลวด (Coil) 
           ขดลวดทำมาจากลวดทองแดงพันอยู่รอบอ๊บบิ้นสวมอยู่ตรงกลาง ของขาตัวอีที่อยู่กับที่ขดลวดทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กมีขั้วต่อไฟเข้า ใช้สัญลักษณ์อักษรกำกับ คือ A1- A2 หรือ a-b 

2. (Coil) 

 

          3. หน้าสัมผัส (Contact)
            หน้าสัมผัสจะยึดติดอยู่กับแกนเหล็กเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
             - หน้าสัมผัสหลัก หรือเรียกว่าเมนคอนแทค (Main Contac) ใช้ในวงจรกำลังทำหน้าที่ตัดต่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่โหลด
             - หน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contac) ใช้กับวงจรควบคุมหน้าสัมผัสช่วยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
                     หน้าสัมผัสปติเปิด (Normally Open : N.O.)
                     หน้าสัมผัสปกติปิด (Normally Close : N.C.)
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่ขากลางของแกนเหล็ก ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้(ON)คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงานคือคอนแทคปกติปิด จะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม

ชนิดและขนาดของแมกเนติกคอนแทคเตอร์
       คอนแทคเตอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 4 ชนิดตามลักษณะของโหลดและการนำไปใช้งานมีดังนี้
              AC 1 : เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เหมาะสำหรับโหลดที่เป็นความต้านทาน หรือในวงจรที่มีอินดัดทีฟน้อยๆ
              AC 2 : เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับโหลหดที่เป็นสปริงมอเตอร์
              AC 3 : เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้การสตาร์ทและหยุดโหลดที่เป็นมอเตอร์กรงกระรอก
              AC 4 : เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการสตาร์ท-หยุดมอเตอร์ วงจร jogging และการกลับทางหมุนมอเตอร์แบบกรง
กระรอก

การพิจารณาเลือกไปใช้งาน 
        ในการเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์ในการใช้งานให้เหมาะสมกับมอเตอร์นั้น จะพิจารณาที่กระแสสูงสุดในการใช้งาน (reated current) และแรงดัน ของมอเตอร์ จำเป็นต้องเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ที่มีกระแสสูงกว่ากระแสที่ใช้งานของมอเตอร์ ที่มีแรงดันเท่ากัน ในการพิจารณาเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอร์ใช้งานควรพิจารณาดังนี้
        - ลักษณะของโหลดและการใช้งาน
        - แรงดันและความถี่
        - สถานที่ใช้งาน
        - ความบ่อยครั้งในการใช้งาน
        - การป้องกันจากการสัมผัสและการป้องกันนํ้า

        - ความคงทนทางกลและทางไฟฟ้า 

สินค้าแนะนำ

PHILIPS LED article
TFC หลอดไฟคุณภาพ article
DENCO article
SKF
สายไฟ
Breaker
Temp.controller
Inverters
Pushbuttons , Pilotlights
หลอดไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์
พัดลม ดูดอากาศ PANASONIC article
มิเตอร์ เครื่องมือวัด
คาปาซิเตอร์
ELECTRIC BOXCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด
54/38-39 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
โทรศัพท์  0-2529-3960-4   โทรสาร 0-2529-1363
E-mail : sales@thai-interelectric.com