บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด  

 

 

 

 

เรียนเชิญเข้าใช้ เวปไซต้ใหม่     

 

 www.Thai-Interelectric.co.th     

 

ซี่งเปลี่ยนจาก .com เป็น .co.th เพื่อการแสดงตัวตนที่ชัดเจน และการให้ข้อมูลที่ดีขึ้นเวปไซต์เดิม www.thai-interelectric.com