บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด    

 

เรียนเชิญเข้าใช้ เวปไซต้ใหม่     

 

 www.Thai-Interelectric.co.th     

 

ซี่งเปลี่ยนจาก .com เป็น .co.th เพื่อการแสดงตัวตนที่ชัดเจน และการเข้าดู Catalog และ Price List ได้สดวกขึ้น